Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Sessió de retorn

Gener 2019

Des del Consorci del Besòs

Acompanyament al procés de debat sobre el pla director urbanístic d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies.

Objectius de la Sessió

Presentar els elements bàsics i els condicionants de l’ordenació del front litoral de les tres Xemeneies.

Explicar el procés d’informació i de debat previst en aquesta fase prèvia a l’aprovació inicial del PDU.

Presentar el marc de referència dels debats.

Inscriure a les persones interessades en participar als Seminaris.

Ordre del dia

La sessió es celebrarà de 18,30 a 21,00 hores, amb aquest ordre del dia:

Hora Durada Què farem?
18.30h 15min Benvinguda
18.45h 10min Explicació del funcionament de la sessió
19.20h 25min Presentació i explicació del Document d’objectius i propòsits generals i avanç
18.55h 25min Situar els temes a debat
19.45h 25min Organització del procés participatiu i preguntes pel debat
20.10h 40min Dubtes i aportacions del públic
20.50h 10min Inscripció als seminaris

Presentacions i informació de suport

Resum de les aportacions dels seminaris

Sant Adrià de Besòs, desembre de 2018

Resum executiu

Sant Adrià de Besòs, gener de 2019

Resposta a les aportacions

Sant Adrià de Besòs, gener de 2019

Vídeos de la sessió de retorn

Primera Part

Benvinguda i presentació de la sessió

Segona Part

Retorn de les aportacions del Procés de participació

Tercera Part

Preguntes i aportacions a la presentació del retorn