Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Comença el procés de participació ciutadana sobre el planejament del sector de les Tres Xemeneies

El Consorci del Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona obren a la ciutadania el debat sobre el Pla director urbanístic que ordenarà aquest sector, situat al voltant de l’antiga central tèrmica

El 27 de setembre tindrà lloc la primera sessió informativa, seguida de quatre jornades temàtiques, una altra sessió d’anàlisi i, finalment, la presentació de les conclusions

Els interessats en participar, majors de 16 anys i, preferentment, veïns de Sant Adrià de Besòs i Badalona, disposaran d’un formulari web i també en paper per inscriure’s

El proper dijous 27 de setembre es donarà el tret de sortida al procés de participació ciutadana sobre el Pla director urbanístic (PDU) de les tres xemeneies, organitzat pel Consorci del Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, amb una primera sessió informativa.

Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl amb un clar interès públic i que afecten diversos municipis. Tenen el nivell de concreció necessari com per a classificar sòl i detallar-ne l’ordenació.

L’àmbit d’aquest Pla, tot i que s’anirà concretant al llarg de la seva redacció, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I, d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran, d’aproximadament 92 hectàrees, on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

Una posició estratègica

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de l’àrea metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi noves activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.

Els PDU són una figura de planejament urbanístic de rang superior i la competència per a la seva formulació i tramitació és de la Generalitat. El Departament de TES és l’encarregat de redactar-los, però sempre amb la col·laboració i implicació dels municipis i entitats administratives afectades, en aquest cas, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obren un ampli procés de participació.

El calendari del procés

Així, el 27 de setembre tindrà lloc la sessió informativa, on s’explicarà la dinàmica de funcionament. L’assistència a a aquesta primera sessió serà oberta, sense necessitat d’inscripció prèvia.

Posteriorment, tindran lloc quatre jornades temàtiques, a cadascuna de les quals es debatrà un dels següents aspectes concrets:

8 d’octubre: el futur de les tres xemeneies i de la sala de turbines de la central tèrmica, protegides com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), la seva gestió i les possibilitats de convertir-se en un gran equipament de país.
15 d’octubre: la connectivitat del sector amb la ciutat existent, el model de mobilitat i el seu cost.
22 d’octubre: el tractament de l’espai públic connectat a les infraestructures verdes metropolitanes i la seva relació amb el parc fluvial del Besòs.
29 d’octubre: el model d’ordenació del front edificat, amb aspectes com les alçades dels edificis, l’ocupació, l’edificabilitat i els usos.

En aquestes jornades temàtiques podran participar els membres del Consell del Front Litoral – creat al 2016, en el marc d’un procés de debat previ al PDU-, les entitats interessades dels àmbits social, econòmic, educatiu o ambiental, i en general tota la ciutadania, especialment els veïns de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, sempre que siguin majors de 16 anys.

No obstant, caldrà inscriure’s prèviament, bé omplint el formulari que es penjarà al web del procés participatiu o bé el que es repartirà al final de la sessió informativa. Per inscriure’s, s’haurà d’haver assistit a aquesta primera sessió informativa o haver-la visualitzat a través de la gravació que es posarà a disposició de tothom al web.

Recull de les aportacions

Posteriorment a les sessions temàtiques, el 12 de novembre tindrà lloc un seminari transversal per analitzar i treballar la concordança i la coherència entre totes les aportacions rebudes sobre els diversos temes i, finalment, el mes de desembre, s’organitzarà una jornada per exposar les conclusions del procés participatiu i explicar com es recolliran en el PDU les aportacions rebudes. Per assistir a aquesta darrera jornada de conclusions no caldrà inscriure’s prèviament.

Totes les sessions de debat se celebraran al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs, de 18.30 a 21 hores, excepte el seminari transversal del 12 de novembre, que tindrà lloc de 17.30 a 21 hores. Tots els documents de cada sessió es penjaran al web per posar-los a disposició de la ciutadania.