Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Documentació general

Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Organització i instruccions pels participants

Es tracta de les instruccions i recomanacions per a totes les persones que vulguin participar al PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PDU DE LES TRES XEMENEIES, PREVI A L’APROVACIÓ INICIAL.

Glossari de termes urbanístics

Document que recull una definició dels principals termes urbanístics que s'utilitzaran per a la redacció del PDU.

Que es un PDU?

Descripció sintètica de l'instrument urbanístic del PDU

Preexistències a l'entorn de les Tres xemeneies

Un recull dels principals condicionants a l'entorn de les tres xemeneies.

Exercici de verificació de la viabilitat econòmica del Document d’objectius i propòsits generals (Fase preliminar d’Estudi Econòmic del PDU)

L’exercici de comprovació valora la viabilitat econòmica de les propostes del Document d’objectius i propòsits generals del PDU presentat al gener de 2018. És un document preliminar a l’estudi econòmic-financer del futur PDU.

Document d’objectius i propòsits generals i Avanç del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies

Document inicial estratègic

Fulletó Participació Tres Xemenies

Conveni PDU Front Litoral-Tres Xemeneies (signat)

Oficina receptora i avaluadora de projectes i propostes d’ús per a les Tres Xemeneies

Consorci del Besòs

Resum de les aportacions dels seminaris

Sant Adrià de Besòs, desembre de 2018

Resum executiu

Sant Adrià de Besòs, gener de 2019

Resposta a les aportacions

Sant Adrià del besòs, gener de 2019