Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Arrenca el procés de participació ciutadana del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies amb la sessió informativa realitzada el darrer 27 de setembre

El passat 27 de setembre de 2018 es va celebrar la sessió informativa que dona inici al procés de debat sobre el Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les tres Xemeneies.
La sessió va tenir lloc al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besós, en horari de 18.30 a 21.00 hores. Hi van assistir un total de 200 persones majoritàriament de Sant Adrià de Besós (un 61%), de Badalona (un 20%) i de Barcelona (un 15%). Un 61% van participar a títol individual, com a veïns i veïnes de Sant Adrià i de Badalona, el 10% dels assistents van venir en nom de les Associacions de veïns dels barris més directament implicats (Sant Joan Baptista, la Mora, Front Marítim, la Mina…) i d’altres moviments veïnals (com la Plataforma per la Conservació Tres Xemeneies). També hi va ser present la UPC i el Centre d’Estudis del Besòs, regidors i regidores dels Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, algunes empreses d’urbanisme i arquitectura i els sindicats de treballadors, entre d’altres.
La sessió es va iniciar amb la benvinguda i presentació per part de l’Alcalde de Sant Adrià Joan Callau, el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya Agustí Serra, i la Presidenta del Consorci del Besòs i Tinent d’Alcalde de Barcelona Janet Sanz.
Durant el desenvolupament de la sessió es van realitzar les següents exposicions:
– Exposició dels continguts del document d’objectius i propòsits generals del pdu d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies .
A càrrec de Josep Armengol Tatjè, subdirector gral. Acció Territoriali hàbitat Urbà
– Sessió informativa: Temes a debat. Explicació de les questions que alimentaran els quatre seminaris.
A càrrec de Carme Ribas i Seix, gerent del Consorci del Besòs

– Organització del procés participatiu. Normes de funcionament i dinamització del debat.
A càrrec de Xavier Carbonell, ARC Mediació Ambiental
En acabar es va obrir un torn de paraula amb la intervenció dels assistents.
En finalitzar la sessió, un total de 92 persones es van inscriure per participar en els debats que en format de seminari es faran durant el més d’octubre i novembre. El 49% de les persones inscrites el dia de la sessió informativa són de Sant Adrià de Besòs, i un 26% de Badalona i un 20% de Barcelona.
La meitat dels inscrits ho han fet a títol individual i un 13% com Associació de veïns i d’ altres moviments veïnals. També s’han inscrit persones vinculades a la Universitat (un 5%) i algunes empreses d’urbanisme i arquitectura.