Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Disponibles els vídeos de la sessió informativa

Mostra de benvinguda a la Sessió Informativa del Procés de participació de les Tres xemeneies

La sessió es va iniciar amb la benvinguda i presentació per part de l’Alcalde de Sant Adrià Joan Callau, el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Genera…

Sessió 1

https://youtu.be/YZe0sGTGELc


Presentació del document d’objectius i propòsits generals del PDU 3X

Exposició dels continguts del document d’objectius i propòsits generals del pdu d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies . A càrrec de …

Sessió 2

https://youtu.be/fzCP2KLzIrE


Sessió informativa: Temes a debat. Explicació de les qüestions que alimentaran els quatre seminaris.

A càrrec de Carme Ribas i Seix, gerent del Consorci del Besòs

Sessió 3

https://youtu.be/yVuSH5fmD0o


Organització del procés participatiu. Normes de funcionament i dinamització del debat.

A càrrec de Xavier Carbonell, ARC Mediació Ambiental En acabar es va obrir un torn de paraula amb la intervenció dels assistents.

Sessió 4

https://youtu.be/7bmPyVixTtA