Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Realitzat el primer seminari sobre el futur de les Tres Xemeneies

El passat dilluns 8 d’octubre vàrem organitzar el primer seminari dels cinc previstos en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial.
El seminari, centrat en el “Futur de les Tres Xemeneies” tenia per objectiu principal reflexionar sobre els usos més apropiats pel conjunt de les 3 xemeneies i sala de turbines com a pol d’atracció metropolità.
A la sessió van participar unes 60 persones (la meitat a títol individual, i l’altra meitat en nom d’alguna entitat) que van aprofundir en les raons dels usos que consideraven imprescindibles (habitatge i residencial no hoteler, hoteler, cultural i educatiu, recerca, productiu-industrial, esportiu i salut ) i la seva possible complementarietat.