Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

El Procés de Participació avança amb la realització del seminari 2 amb reflexions sobre el nou Parc Marítim

Dilluns 15 d’octubre es va celebrar el segon seminari dels cinc previstos en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial.
El principal objectiu del seminari era reflexionar sobre les característiques del nou parc marítim, tenint en compte la seva relació amb el parc fluvial i la desembocadura del Besòs, i fer una prospectiva sobre les possibles equipaments que podrien ser compatibles amb aquest nou parc.

Posteriorment a les reflexions prèvies inspiradores plantejades per entitats i persones vinculades a Sant Adrià i Badalona a través de les quatre píndoles motivacionals, es va obrir un debat plenari amb les 62 persones participants que van suggerir al voltant de 30 característiques bàsiques que consideren hauria de tenir el parc marítim, i els equipaments públics (docents, esportius i sociosanitaris, principalment) que s’imaginaven podrien integrar-se dins d’aquest espai.