Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Realitzat el seminari Transversal previst en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies

Dilluns 12 de  es va realitzar el darrer dels seminaris previstos en en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial, amb una assistència de 64 persones.

El Seminari transversal tenia per objectius: a) presentar un resum sintètic dels resultats dels debats dels quatre seminaris anteriors; b) aclarir dubtes sobre l’abast del marc de referència del procés participatiu promogut pels Ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Badalona, el Consorci del Besòs i la Generalitat de Catalunya; c) perfilar alguns temes pendents dels seminaris anteriors.

En relació al primer punt, més enllà de presentar breument els continguts del Document esborrany “Resum de les aportacions dels quatre seminaris” es va recordar als participants que fins el 22 de novembre podien fer alguna esmena al text enviant-la a info@consorcibesos.cat , posant a l’ assumpte: Resum seminaris.

En relació al marc de referència, els promotors del procés participatiu van fer una breu explicació justificativa sobre alguns dels elements destacats del marc de referència que s’han qüestionat de forma recurrent durant els seminaris com ara : el caràcter consultiu del procés participatiu; el descart de l’opció tot parc; la dificultat de trobar finançament alternatiu per a dur a terme la transformació sense necessitat de front edificat o si més no reduir el sostre previst; les dificultats d’ampliar l’àmbit d’acció directa del PDU més enllà de les 32 hectàrees; perquè, abans de qualsevol debat, no es defineixen els usos de les 3 Xemeneies; la titularitat pública o privada de les 3 xemeneies i la sala de turbines; incloure el tren i la possibilitat de soterrament o trasllat de les vies; com es contempla abordar la descontaminació de platges i del sòl.

Després entre els assistents vam fer una primera prospectiva sobre la mixtura d’usos fora de les tres Xemeneies, on a priori es valorava com a opció més interessant la de combinar residència i activitat econòmica amb predominança de tallers i petit negoci.

Per últim, vam debatre sobre com concretar la connexió longitudinal amb Barcelona, els participants van plantejar les seves preocupacions i alternatives en relació a la proposta que fa l’esborrany del PDU de trasllat del camp de fútbol i redistribució de les pistes externes al pavelló i per últim vam dedicar una estona a reflexionar sobre com es podria millorar provisionalment la convivència amb el tren.