Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Consorci del Besòs

Dilluns 15 d’octubre es va celebrar el segon seminari dels cinc previstos en el procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l’aprovació inicial. El principal objectiu del seminari era reflexionar sobre les característiques del nou parc marítim, tenint en compte la...

El passat 27 de setembre de 2018 es va celebrar la sessió informativa que dona inici al procés de debat sobre el Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les tres Xemeneies. La sessió va tenir lloc al Casal de Cultura de Sant...