Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Sessió informativa

27/09/2018

Des del Consorci del Besòs

Acompanyament al procés de debat sobre el pla director urbanístic d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies.

Objectius de la Sessió

Presentar els elements bàsics i els condicionants de l’ordenació del front litoral de les tres Xemeneies.

Explicar el procés d’informació i de debat previst en aquesta fase prèvia a l’aprovació inicial del PDU.

Presentar el marc de referència dels debats.

Inscriure a les persones interessades en participar als Seminaris.

Ordre del dia

La sessió es celebrarà de 18,30 a 21,00 hores, amb aquest ordre del dia:

Hora Durada Què farem?
18.30h 15min Benvinguda
18.45h 10min Explicació del funcionament de la sessió
19.20h 25min Presentació i explicació del Document d’objectius i propòsits generals i avanç
18.55h 25min Situar els temes a debat
19.45h 25min Organització del procés participatiu i preguntes pel debat
20.10h 40min Dubtes i aportacions del públic
20.50h 10min Inscripció als seminaris

Presentacions i informació de suport

Organització de la sessió informativa del Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies

Presentació de la sessió informativa: dinámica, objectius i ordre del dia.
Ponent: Sr. Xavier Carbonell
Institució: ARC Mediació

PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies . Document d’objectius i propòsits generals

Els Plans Directors Urbanístics: emmarcament general i situació dels Plans directors urbanístics. Antecedents, objectius i àmbit del PDU. Condicionats. Document d’avanç gener 2018. Quadres comparatius.
Ponent: Sr. Josep Armengol Tatjé, sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà
Institució: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sessió informativa: Temes a debat.

Presentació per a centrar les qüestions que es posaran a debat en els 4 seminaris
Ponent: Sra. Carme Ribas i Seix, gerent
Institució: Consorci del Besòs

Organització del procés participatiu i preguntes pel debat

Estructura i format de les sessions de participació. Requisits per participar-hi... Què passa si vull aportar més coses?
Ponent: Sr. Xavier Carbonell
Institució: ARC Mediació

Vídeos de la sessió informativa

Primera Part

Segona Part

Tercera Part

Quarta Part