Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Seminari 1. El futur de les 3 Xemeneies

08/10/2018

Des del Consorci del Besòs

Acompanyament al procés de debat sobre el pla director urbanístic d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies.

Objectius de la Sessió

Quins usos creus que són els apropiats pel conjunt de les 3 xemeneies com a pol d’atracció metropolità?

La qualificació d’equipament, quins avantatges i desavantatges comporta?

Quina relació hi ha entre el conjunt de les tres xemeneies i la resta de l’àmbit d’ordenació?

Ordre del dia

La sessió es celebrarà de 18,30 a 21,00 hores, amb aquest ordre del dia:

Hora Durada Què farem?
18.15h 15min Acollida i inscripcions
18.30h 10min Benvinguda i presentació
18.45h 10min Presentació del tema a debat
19.00h 15min Panell inspirador/píndoles motivacionals
19.15h 40min Treball en petits grups per avançar les propostes sobre les 3 preguntes
19:45h 1h10min Contrast en plenari de les propostes de cada grup
20.55h 5min Avaluar el seminari

Presentacions i informació de suport

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució