Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Actualitat

Què farem?

Els objectius de la participació

El Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs obren a la ciutadania el debat sobre el Pla director Urbanístic que ordenarà aquest sector, situat al voltant de l’antiga central tèrmica.

 

Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obriran, a partir del mes de setembre, un ampli procés de participació per debatre al voltant de quatre aspectes concrets del Pla:

El futur de les tres xemeneies i de la sala de turbines de la central tèrmica, protegides com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), la seva gestió i les possibilitats de convertir-se en un gran equipament de país.

El tractament de l’espai públic connectat a les infraestructures verdes metropolitanes i la seva relació amb el parc fluvial del Besòs.

La connectivitat del sector amb la ciutat existent, el model de mobilitat i el seu cost.

El model d’ordenació del front edificat, amb aspectes com les alçades dels edificis, l’ocupació, l’edificabilitat i els usos.

Les administracions implicades es comprometen a recollir les propostes que es rebin durant el procés participatiu.

Front Litoral

Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies

Qui participa?

Les persones i entitats que convocarem

Els debats estan oberts als membres del Consell del Front Litoral creat al 2016 , a d’altres entitats interessades dels àmbits social, econòmic, educatiu, cultural, ambiental i, en general, a tota la ciutadania i veïnatge de Sant Adrià del Besòs i Badalona.

Com ho farem?

Les sessions de participació

 • Sessió informativa

 • Deliberació

  Seminaris, sessió transversal i conclusions

 • Retorn

  Sessió de retorn

Els Seminaris

 • Seminari 1

  El futur de les 3 Xemeneies

  8 d'octubre

 • Seminari 2

  Caracterització del parc i de l’espai públic

  15 d'octubre

 • Seminari 3

  Connectivitat i accessibilitat

  22 d'octubre

 • Seminari 4

  El front edificat: Model d'ordenació

  29 d'octubre

 • Sessió tranversal

  12 de novembre

 • Sessió Conclusions

  21 de gener

Quan?

El calendari de sessions

Totes les sessions es celebraran al carrer de la Mare de Déu del Carme, 22 de Sant Adrià de Besòs, en horari de 18.30 a 21.00 hores, a excepció del seminari transversal que es realitzarà en horari de 17.30 a 21.00.

27 de setembre

Seminaris temàtics

8 d’octubre 2019
15 d’octubre 2019
22 d’octubre 2019
29 d’octubre 2019

Seminari transversal

12 de novembre

Sessió conclusions

21 de gener 2019

Tramitació i Documents PDU

Consulta als Ajuntaments afectats

Inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comissió Territorial d'Urbanisme Àmbit Metropolità (CTUAM)

Tràmit informació pública-al·legacions

Sol·licitud informes a organismes

Consulta a ajuntaments afectats

Aprovació provisional de la CTUAM

Informe previ de la Comissió de Planificació Territorial i Urbanisme de Catalunya

Aprovació definitiva