Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

Què farem?

Els objectius de la participació

El Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs obren a la ciutadania el debat sobre el Pla director Urbanístic que ordenarà aquest sector, situat al voltant de l’antiga central tèrmica.

 

Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obriran, a partir del mes de setembre, un ampli procés de participació per debatre al voltant de quatre aspectes concrets del Pla:

La connectivitat del sector amb la ciutat existent, el model de mobilitat i el seu cost.

El model d’ordenació del front edificat, amb aspectes com les alçades dels edificis, l’ocupació, l’edificabilitat i els usos.

El futur de les tres xemeneies i de la sala de turbines de la central tèrmica, protegides com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), la seva gestió i les possibilitats de convertir-se en un gran equipament de país.

El tractament de l’espai públic connectat a les infraestructures verdes metropolitanes i la seva relació amb el parc fluvial del Besòs.

Les administracions implicades es comprometen a recollir les propostes que es rebin durant el procés participatiu.

Front Litoral

Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies

Qui participa?

Les persones i entitats que convocarem

Els debats estan oberts als membres del Consell del Front Litoral creat al 2016 , a d’altres entitats interessades dels àmbits social, econòmic, educatiu, cultural, ambiental, dels usuaris i, en general, a tota la ciutadania i veïnatge de Sant Adrià del Besòs i Badalona.

Com ho farem?

Les sessions de participació

Quan?

El calendari de sessions

Totes les sessions es celebraran a la Casa de Cultura de Sant Adrià de Besòs, en horari de 18.30 a 21.00 hores, a excepció del seminari transversal que es realitzarà en horari de 17.30 a 21.00.

Jornada informativa

27 de Setembre

Seminaris temàtics

8, 15, 22 i 29 d’octubre

Seminari transversal

12 de novembre

Sessió de retorn

Desembre

Tramitació i Documents PDU