Documents relacionats amb el procés de participació previ a l’aprovació inicial del PDU de les tres xemeneies

 

Seminari 3. Connectivitat i accessibilitat

22/10/2018

Des de el Consorci del Besòs

Acompanyament al procés de debat sobre el pla director urbanístic d’ordenació del Front Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies.

Objectius de la Sessió

Com es podrien assegurar les connexions amb els barris colindants (de Sant Adrià de Besòs i de Badalona)? Quines opcions constructives serien les mes apropiades? (passos soterrats, elevats)

Com considereu que hauria de ser l’esquema de mobilitat per a vianants i bicicletes?

Com valores les opcions de connexió amb la resta de l’àrea metropolitana?

Proposta d’ordre del dia

La sessió es celebrarà de 18,30 a 21,00 hores, amb aquest ordre del dia:

Hora Durada Què farem? Qui ho pot fer?
18.30h 15min Benvinguda Presidenta Consorci
Alcaldes de Sant Adrià i Badalona
18.45h 10min Explicació del funcionament de la sessió ARC Mediació Ambiental
19.20h 25min Presentació i explicació del Document d’objectius i propòsits generals i avanç Generalitat de Catalunya
18.55h 25min Situar els temes a debat Consorci del Besós
19.45h 25min Organització del procés participatiu i preguntes pel debat Consorci del Besós
ARC Mediació Ambiental
20.10h 40min Dubtes i aportacions del públic
20.50h 10min Inscripció als seminaris

Presentacions i informació de suport

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució

Nom de la sessió

Nom del ponent
Nom institució